Dotacje na wymianę źródeł ciepła – nabór od 28 marca!

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że możliwość pobrania i nabór wniosków na dotację do wymiany źródeł ciepła w ramach Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji zostanie rozpoczęty 28 marca 2019 r.

Od 28 marca wnioski pobrać będzie można ze strony internetowej urzędu, oraz stacjonarnie w Wydziale Spraw Komunalnych Środowiska i Rolnictwa.

O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy Środa Śląska, którzy planują likwidację kotła stałopalnego i instalację źródeł ciepła wskazanych w poniższej tabeli.

Dotacja wynosi maksymalnie 50% poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami, przy czym nie więcej niż:

Ważne informacje:

  • o przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami,
  • warunkiem otrzymania dotacji w przypadku instalacji kotła gazowego jest posiadanie na dzień złożenia wniosku dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą gazu. Brak możliwości realizacji przyłącza gazowego w terminie realizacji przedsięwzięcia skutkować będzie odmową przyznania dotacji,
  • dotacja może być udzielona na przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji. Usunięcie kotła ogrzewanego paliwem stałym nastąpić powinno również po zawarciu umowy,
  • dotacja do zbiornika na gaz płynny może zostać przyznana jedynie kiedy wnioskodawca ubiega się jednocześnie o dotację na wymianę pieca starej generacji na kocioł gazowy kondensacyjny,