OD 1 LIPCA 2024 r. ZAKAZ UŻYTKOWANIA INSTALACJI POZAKLASOWYCH TZW. „KOPCIUCHÓW”

OD 1 LIPCA 2024 r. ZAKAZ UŻYTKOWANIA INSTALACJI POZAKLASOWYCH TZW. „KOPCIUCHÓW”

Przypominamy, że na terenie województwa dolnośląskiego zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywał zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych,które nie spełniają wymagań normy PN-EN 303-5:2012 – czyli tzw. „kopciuchów”, instalacji na paliwo stałe poniżej 3 klasy. Po tym czasie mieszkańcy województwa dolnośląskiego, którzy w dalszym ciągu będą użytkowali pozaklasowe kotły, a tym samym naruszali zasady uchwały antysmogowej, narażą się na wysokie kary pieniężne.

Terminy wejścia w życie wymogów dla kotłów wprowadzone uchwałą:

– od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 – czyli tzw. „kopciuchów” – koniec możliwości użytkowania pieców poniżej 3 klasy.

– od 1 lipca 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 – koniec możliwości użytkowania pieców klasy 3 i 4.


Kotły 5 generacji nie są objęte ograniczeniami.

 

Zapraszamy Państwa do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, aby zapoznać się z możliwością uzyskania dofinansowania wymiany nieefektywnego źródła ciepła.