Odbiór odpadów wielkogabarytowych w sobotę

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Środa Śląska i na terenach wiejskich w zabudowach z nieruchomościami wielorodzinnymi (Ciechów: ul. Średzka, Spacerowa i Osiedlowa, Rakoszyce: ul. Średzka i Górna, Szczepanów ul. Osiedlowa) odbędzie się 27 października br.

Odbiór odbędzie się w godzinach porannych. Odpady należy przygotować dzień wcześniej (w piątek – 26 X 2018 r.) i zgłosić potrzebę ich wywiezienia telefonicznie lub osobiście w firmie FB Serwis znajdującej się przy ul. 1 Maja 7 w Środzie Śląskiej, nr telefonu: 71 317 20 67 lub 71 317 51 05 . Firma FB serwis pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

Przypominamy!

Następny i  zarazem ostatni odbiór odpadów wielkogabarytowych w roku 2018 odbędzie się 15 grudnia.

Obejmie on swoim zasięgiem wszystkie tereny z Gminy Środa Śląska – miejskie, wiejskie z zabudową wielorodzinną i wiejskie z zabudową wielorodzinną.

Uwaga!

Wystawianie odpadów wielkogabarytowych obok altan śmietnikowych, przed nieruchomość, w okolicy śmietników lub inne miejsca do tego nieprzeznaczone, poza terminami ich wywozu jest zaśmiecaniem i traktowane jest jako wykroczenie zagrożone karą grzywny.

 

Inne sposoby na pozbycie się odpadów

Odpady problematyczne takie jak opady niebezpieczne, wielkogabarytowe, surowce wtórne niemieszczące się w pojemnikach, odpady remontowe wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach i odpady zielone przekazać można nieodpłatnie do Punktu selektywnego zbierania odpadów w Krynicznie 93.

PSZOK czynny jest codziennie (oprócz dni świątecznych) w godzinach od 10 do 18. Osoby dostarczające odpady powinny mieć przy sobie dowód wniesienia ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej i dowód osobisty.