Odpady wielkogabarytowe

W najbliższą sobotę (25.08.2018 r.) w godzinach porannych odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (tj. starych mebli i dużego sprzętu elektrycznego) z terenu miasta Środa Śląska oraz największych miejscowości gminnych: Ciechów, Szczepanów i Rakoszyce.

Wielkogabarytowe odpady zostaną odebrane przez firmę FBSerwis z ulic w Środzie Śląskiej oraz wyznaczonych miejsc na terenie Gminy: budynków wielorodzinnych w Ciechowie (Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie i Skaleń), Szczepanowie (osiedle koło cmentarza) oraz Rakoszyc (Spółdzielnia Mieszkaniowa Raczek).

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie zamiaru wystawienia odpadów wielkogabarytowych! Odpady należy przygotować dzień wcześniej, tj. w najbliższy piątek (24.08.2018r.) i zgłosić potrzebę ich wywiezienia telefonicznie bezpośrednio w firmie FBSerwis pod numerami telefonu: 71 3172067 lub 71 3175105.