Akty prawne, plany i programy

1.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Środa Śląska

Uchwała Nr XLIX/430/21 Rady Miejskiej w Środzie Ślaskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Środa Śląska”

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska

2. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Środa Śląska na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku.

Program Ochrony Środowiska

 

3. Program Ochrony Środowiska dla gminy Środa Śląska na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027 – 2030.

POŚ Gmina Środa Śląska