Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Deklaracja w sprawie opłaty na zagospodarowanie odpadami powinna być złożona w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej w terminie 14 dni od dni zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Aktualna stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi:

12,30 zł/ za osobę – odpady zbierane w sposób selektywny

13,40 zł/ za osobę – odpady zbierane w sposób nieselektywny

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Gminę Środa Śląska lub w kasie Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami – aktualnie obowiązująca

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami – wersja nieaktualna (uchwalona w czerwcu 2016 r.)

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami – wersja nieaktualna (uchwalona w czerwcu 2013 r.)