Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Deklaracja w sprawie opłaty na zagospodarowanie odpadami powinna być złożona w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej w terminie 14 dni od dni zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Aktualna stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi:

28,70 zł/ za osobę zamieszkująca nieruchomość.

W przypadku braku segregacji lub złej segregacji stawka opłaty podwyższonej wysokość będzie 57,40 zł miesięcznie za każda osobę zamieszkująca nieruchomość.

Zwolnienie z opłaty w przypadku posiadania przydomowych kompostowników będzie wynosić 1,70 zł od osoby zamieszkującej w gospodarstwie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Gminę Środa Śląska lub w kasie Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami – obowiązujaca od 01.06.2021r (uchwalona w kwietniu 2021r.)

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami -obowiązująca od 30.04.2020r  do 31.05.2021r( uchwalona w kwietniu 2020r.)

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami -obowiązująca od 26.02.2020r( uchwalona w styczniu 2020r.)

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami – obowiązująca od 01.01.2020r. do 25.02.2020r. (uchwalona w grudniu 2019r.)

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami – obowiązująca od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami – obowiązująca od 01.07.2016 do 31.12.2016r. (uchwalona w czerwcu 2016 r.)

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami – wersja nieaktualna (uchwalona w czerwcu 2013 r.)