Punkt selektywnej zbiórki odpadów

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzony przez FBSerwis Wrocław sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie ul. Atramentowa Nr 10 na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w miejscowości Kryniczno Nr 93 (mapa z lokalizacją PSZOK)

Wśród odpadów powstających w gospodarstwach domowych powstają odpady tzw. problematyczne, które należy selekcjonować i dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów tj :

  • odpady niebezpieczne (zużyte opony, oleje, akumulatory, baterie, świetlówki, termometry rtęciowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po farbach i chemikaliach,środkach ochrony roślin,odpady elektryczne i elektroniczne ( zużyty sprzęt AGD i RTV), zużyte nośniki informacji (kasety VHS, CD),
  • opony,
  • odpady wielkogabarytowe ( zbędne meble, wózki, itp.)
  • surowce wtórne, które nie mieszczą się w pojemnikach,
  • odpady remontowe wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach,
  • odpady zielone z ogrodów, trawa, liście, gałęzie z przycinki drzew itp.

Punkt selektywnego zbierania w/w odpadów funkcjonuje na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w miejscowości w Krynicznie 93, gdzie odpady odbierane będą nieodpłatnie od mieszkańców gminy Środa Śląska codziennie oprócz dni świątecznych w godz. od 12 do 20 w miesiącach V-IX i w godzinach od 10 do 18 w pozostałych miesiącach.

Osoby dostarczające odpady do Punktu winny posiadać przy sobie dowód wniesienia ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej

Przeterminowane leki, zużyte  termometry rtęciowe, należy selekcjonować i wrzucać do pojemników zlokalizowanych we wszystkich aptekach na terenie miasta Środa Ślaska.

Zużyte baterie, nośniki informacji należy przekazać w punkcie PSZOK w Krynicznie lub w siedzibie firmy FBserwis Wrocław w Środzie Śląskiej przy ul. 1 maja 7 w dni robocze w godzinach od 7 do 15.