Segregacja odpadów komunalnych

Nowy system segregacji obowiązuje o 1 stycznia 2020 r. w wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r.

W związku z tym w zabudowie wielorodzinnej, będzie znajdować się pięć kolorowych pojemników dużej objętość do których mieszkańcy będą sami wrzucać segregowane odpady : czarny ( odpady pozostałe po segregacji) ,żółty (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe), zielony( opakowania szklane), niebieski (papier i opakowania z papieru/tektury), brązowy( odpady ulegające biodegradacj).

Natomiast w każdym budynku jednorodzinnym,będzie znajdować się jeden pojemnik na odpady pozostałe po segregacji i cztery kolorowe worki do których mieszkańcy będą segregować odpady : żółty (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe), zielony( opakowania szklane), niebieski (papier i opakowania z papieru/tektury), brązowy( odpady ulegające biodegradacj)

 

Co wrzucać do danej frakcji ?

 

ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI (czarny)

wrzucamy: nie wyrzucamy:

-szkło stołowe, kryształy, fajans, porcelana

-tubki po pastach

-pieluchy, podpaski, zużyte chusteczki higieniczne

-znicze z zawartością wosku, resztki świec

-niedopałki papierosów

– zimny popiół

-odchody zwierząt

-resztki mięsa i kości

-resztki ryb i owoców morza

-resztki kuchenne

-zużyte ręczniki papierowe i serwetki

-torebki z herbatą, filtry do kawy

-zabrudzony, tłusty papier

-zniszczona odzież, tekstylia i buty

-worki po węglu

-przeterminowanych leków

-baterii i akumulatorów

-zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

– żarówek, świetlówek i innych źródeł światła

-mebli i odpadów wielkogabarytowych

-odpadów budowlanych i innych odpadów zbieranych selektywnie

TRZYWA SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (żółty)

wrzucamy: nie wyrzucamy:
-siatki i worki tworzyw sztucznych

-plastikowe butelki, baniaki

-opakowania po produktach spożywczych

– plastikowe opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach

-plastikowe doniczki

-styropian i folie opakowaniowe

-puszki po konserwach, metalowe opakowania

-metalowe zakrętki, korki i kapsle

-puszki po napojach

-opakowania z folii aluminiowej

-opakowania TetraPak np. po napojach i mleku

-opakowania po kawie, słodyczach, chipsach itp.

– odpady opakowaniowe powinny być opróżnione z zawartości i zgniecione

-butelek i pojemników po olejach i smarach

-butelek i pojemników z zawartością

-baterii

-puszek po farbach

-opakowań po areozolach

 

OPAKOWANIA SZKLANE (zielony)

wrzucamy: nie wyrzucamy:
-butelki szklane po napojach i żywności

-słoiki szklane po napojach i żywności

-szklane opakowania po kosmetykach

-opakowania szklane powinny być opróżnione z zawartości i pozbawione zakrętek

-szyb

-luster

-szyb samochodowych

-szkła okularowego

-naczyń żaroodpornych

-porcelany, ceramiki, fajansu

-żarówek, kineskopów

-opakowań po lekach

 

PAPIER I OPAKOWANIA Z PAPIERU/TEKTURY (niebieski)

wrzucamy: nie wyrzucamy:
-gazety

-czasopisma, katalogi

-książki i zeszyty (bez okładek foliowych)

-karton i tektura

– rolki papieru i gilzy

-ścinki papierowe

-worki papierowe

-opakowania kartonowe powinny być złożone

-papier powinien być suchy i niezatłuszczony

-papieru lakierowanego lub foliowanego

-papieru silnie zatłuszczonego, silnie zabrudzonego

-tapet

-worków po cemencie

 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (brązowy)

wrzucamy: nie wyrzucamy:
-rozdrobnione gałązki drzew lub krzewów

-rośliny doniczkowe i kwiaty

-kwiaty ogrodowe

-obierki, skórki, ogryzki, zgniłe owoce, warzywa

-skorupki jaj

-łupiny orzechów

-odpady ‘’bio‘’ powinny być rozdrobnione, aby mieściły się w pojemniku lub worku

-ziemi, popiołu, gruzu

-płynnych odpadów kuchennych

-resztek kuchennych

-torebek z herbata

-woreczków foliowych po kaszy i ryżu

-ryb, kości, mięsa

-papierów i odchodów zwierzęcych

Skoszoną trawę, liście i nierozdrobnione gałęzie drzew,  należy zagospodarować we własnym zakresie lub zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Krynicznie.