Segregacja odpadów komunalnych

 

W gospodarstwie domowym niesegregującym odpadów komunalnych będzie znajdować się jeden pojemnik – gdzie odpady mokre i suche zbierane są łącznie

W gospodarstwie domowym segregującym odpady komunalne będą znajdować się dwa pojemniki – pojemnik na odpady mokre oraz pojemnik na odpady suche.

Co wrzucać do pojemników?

POJEMNIK NA ODPADY MOKRE

Odpady mokre to odpady ulegające biodegradacji czyli rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Są to:

– odpady kuchenne i roślinne: resztki żywności, pozostałości potraw i produktów spożywczych, resztki warzyw i owoców, obierki, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajach, łupiny orzechów, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry i zabrudzony papier, rośliny, ziemia po kwiatach, kwiaty cięte i doniczkowe, kurz z odkurzaczy, opakowania drewniane i inne odpady nadające się do kompostowania.

Odpady mokre należy wrzucać do pojemnika wyłącznie w opakowaniach biodegradowalnych.

POJEMNIK NA ODPADY SUCHE

Odpady suche to odpady resztkowe pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów mokrych, o gabarytach pozwalających umieszczenie ich w pojemniku na odpady.

Są to m.in. tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, papier, tekstylia, szkło, metale, zaliczamy do nich:

 • opakowania po chemii gospodarczej (np. środkach czystości, szamponie, płynie do kąpieli itp.)
 • opakowania po produktach spożywczych (kubeczki po jogurtach, serkach, tłuszczach itp.)
 • kartony i torebki po mleku, sokach i napojach,
 • woreczki foliowe i reklamówki,
 • opakowania papierowe suche, makulatura, gazety, zeszyty, książki, zgniecione, opakowania z kartonu,
 • folie, zabawki, doniczki itp.
 • styropian opakowaniowy,
 • opakowania metalowe i aluminiowe(np. puszki po konserwach, puszki po napojach, opakowania po dezodorantach itp.),
 • zakrętki od słoików, garnki,
 • zużyte środki higieniczne np. pampersy.
 • popiół z pieców w poszczególnych mieszkaniach i kominków

Z odpadów opakowaniowych należy odkręcić nakrętki. Jeśli materiał na to pozwala – przed umieszczeniem w pojemniku należy go trwale zgnieść.

Jeśli mamy wątpliwość, do którego pojemnika wrzucić odpad – zawsze bezpieczniej zaliczyć go do odpadów suchych!