Ochrona zwierząt

Straż Miejska prowadzi akcję „PIES TWOIM PRZYJACIELEM” w celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat obowiązków właścicieli zwierząt domowych w oparciu o uregulowania prawne zawarte  w ustawie o ochronie zwierząt. Akcja skierowana jest nie tylko wobec właścicieli psów ale również właścicieli innych zwierząt domowych przebywających na terenie nieruchomości.

Teren gminy Środa Śląska to 27 miejscowości wiejskich i miasto Środa Śląska. Na terenach wiejskich właściciele nieruchomości, którzy posiadają zwierzęta domowe lub gospodarskie, a w szczególności psy utrzymywane poza domem na terenie otwartym powinny posiadać godne warunki bytowania i możliwość swobodnego poruszania się każdego dnia.

Cytując zapisy ustawowe „Zwierzę mamy obowiązek traktować jako istotę żyjącą wiedząc, że odczuwają ból i cierpienie. Nie powinniśmy traktować zwierząt jak rzeczy. Człowiek jest winien poszanowanie, ochronę o opiekę zwierzętom”.

Na terenie naszej gminy zarejestrowane jest stowarzyszenie „Sierściuchy” świadczące pomoc zwierzętom na różnej płaszczyźnie. Stowarzyszenie współpracuje z Gminą oraz Strażą Miejską w Środzie Śląskiej w zakresie wsparcia bezpiecznych zwierząt oraz kontroli warunków bytowych zwierząt.

Jeżeli zauważycie Państwo, że zwierzęta nie mają zapewnionych godnych warunków lub są krzywdzone proszę o zgłaszanie takich sytuacji do Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej.

 

Kontakt do SM:

tel. 713 960 738,

tel. kom. 609 674 798 w godzinach 7.00- 23.00.

 

Jak dyżuruje Straż Miejska w Środzie Śląskiej?

 

W dni powszednie:

– poniedziałek- czwartek od 7.00 do 23.00

– piątek od 7.00 do 24.00

– sobota od 16.00 do 24.00

– niedziela od 14.00 do 22.00

 

 

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt

Uchwalona 21 września 1977 w Londynie przez Międzynarodową Federacje Praw Zwierzęcia oraz uchwalona przez UNESCO w dniu 15 września 1978 w Paryżu

Z uwagi na to, że każde zwierze ma pewne prawa; że nieznajomość i lekceważenie tych praw sprowadziły człowieka i prowadza go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznania przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek popełnia zbrodnie ludobójstwa; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi miedzy sobą i że już od najmłodszych lat należy człowieka uczyć obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta… niniejszym obwieszcza się:

Art.1.

Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i maja te same prawa do egzystencji.

Art.2.

a) każde zwierze ma prawo do szacunku
b) człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt lub do ich wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy w służbie zwierząt,
c) każde zwierze ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony.

Art.3.

a) żadne zwierze nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa
b) jeśli okaże się, że zwierze musi być zabite, należy je uśmiercić szybko, nie narażając je na ból i trwogę.

Art.4.

Każde zwierze, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu, ziemskim, powietrznym lub wodnym oraz prawo do rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych, jest z tym prawem sprzeczne.

Art.5.

a) każde zwierze należące do gatunku, które żyje zazwyczaj w środowisku ludzkim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności właściwymi dla swego gatunku,
b) każde zakłócenie tego rytmu i tych warunków przez człowieka w celach merkantylnych jest z tym prawem sprzeczne.

Art.6.

a) każde zwierze, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak długo, jak długo pozwala na to jego gatunkowa natura,
b) porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym.

Art.7.

Każde zwierze pracujące ma prawo do pewnych ograniczeń czasu i intensywności tej pracy, do odpowiedniego wyżywienia i odpoczynku.

Art.8.

a) doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym niezgodne są z literą prawa zwierząt, zarówno w wypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych, jak i wszystkich innych,
b) należy rozwijać i stosować w tym celu zastępcze metody techniczne.

Art.9.

Jeśli człowiek hoduje zwierze w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować, przewozić i zabijać, nie narażając go na niepokój i ból.

Art.10.

a) żadne zwierze nie może służyć rozrywce człowieka,
b) wystawianie zwierząt na pokaz oraz widowiska z udziałem zwierząt narażajż na szwank godność zwierzęcia.

Art.11.

Każdy akt prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej przyczyny jest mordem, czyli zbrodnia przeciwko życiu.

Art.12.

a) każdy akt prowadzący do uśmiercenia dużej ilości zwierząt dzikich jest masowym morderstwem, czyli zbrodnia przeciwko gatunkowi,
b) zanieczyszczenie i niszczenie środowiska naturalnego sieje śmierć.

Art.13.

a) zwierze martwe należy traktować z poszanowaniem,
b) sceny przemocy, której ofiara padają zwierzęta, nie powinny mieć wstępu na ekrany kin i telewizji, chyba, ze maja inny cel poza samym tylko pokazywaniem, jak gwałci się prawa zwierząt.

Art.14.

a) stowarzyszenia ochrony i opieki zwierząt powinny mieć reprezentantów na szczeblu rządowym,
b) prawa zwierząt powinny być rozpowszechniane na równi z prawami człowieka.