Obowiązki właścicieli zwierząt

Decydując się na posiadanie zwierzęcia bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za nie, na całe jego życie.

Warto pamiętać, że zwierzę nie jest tylko pod naszą opieką (karmienie, leczenie itp.), ale wymaga właściwego traktowania.

Posiadanie zwierząt wiąże się z obowiązkami, jakie na właściciela nakładają przepisy prawa, nakłada je m.in. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska” wprowadzony uchwałą nr XLI/430/21 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do ich stałego nadzorowania, osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt.

 

Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest:

  • utrzymywać zwierzę domowe w sposób nie stanowiący zagrożenia sanitarnego, bezpieczeństwa oraz nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia,
  • zapewnić pełny nadzór nad zachowaniem zwierzęcia domowego,
  • zabezpieczyć nieruchomości, na których przebywają zwierzęta domowe, tak aby zwierze nie mogło się z niej samodzielnie wydostać.

Zasady przebywania zwierząt w miejscach publicznych:

  • zwierzęta domowe mogą przebywać w miejscach publicznych jedynie pod nadzorem osoby zdolnej do kontroli ich zachowania,
  • zwierzę należy prowadzić na smyczy,
  • zwolnienie zwierzęcia ze smyczy dopuszczalne jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, niezabudowanych i tylko wtedy, gdy pies ma założony kaganiec, a jego opiekun ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli,
  • zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Szczepienia zwierząt:

  • psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
  •  posiadacze psów zobowiązani są zaszczepić psa przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia,
  • kto uchyla się od tego obowiązku – podlega karze grzywny