Azbest – informacje ogólne

Czym jest azbest?

Azbest to włóknisty pokrój kryształów pewnych grup mineralnych, o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1. Rozróżnia się dwie grupy azbestów, poszczególne odmiany różnią się od siebie składem chemicznym, budową fizyczną, właściwościami decydującymi o ich zastosowaniu. Azbesty naturalnie występują w przyrodzie, ale w niewielu miejscach są jeszcze eksploatowane na skalę przemysłową.

Zastosowanie azbestu

Największa ilość azbestu wykorzystywana była do produkcji azbestowo-cementowych wyrobów budowlanych. Najczęściej płyty azbestowe wykorzystywane były jako pokrycia dachowe i elewacyjne.Rury azbestowe wykorzystywano w instalacjach wodociągowych, a także jako przewody kominowe i zsypowe.

Szkodliwość azbestu

Najgroźniejsze działanie przypisuje się włóknom, o długości powyżej 5 mm i średnicy poniżej 3 mm. Włókna wdychane z powietrzem mogą wnikać głęboko do układu oddechowego i powodować groźne choroby (m.in. pylicę azbestową, międzybłoniak, nowotwór płuc i oskrzeli).

Demontaż, transport i usuwanie wyrobów azbestowych

Prace polegające na zabezpieczaniu, usuwaniu, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych może prowadzić tylko specjalistyczna firma, posiadające niezbędne uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników.

Odpady azbestowe po ich usunięciu stają się odpadami niebezpiecznymi i mogą być składowane tylko na wyznaczonych składowiskach.